Reikin's ursprung
Den forntida healingmetoden återupptäcktes i Japan, i början av nittonhundratalet, av dr Mikao Usui.

Mycket tyder på att han redan vid fyra års ålder började på en Buddhistskola vid berget Kurama. Han lärde sig qi gong och därigenom också att ge healing. Usui Sensei utbildade sig sedan bland annat inom medicin, psykologi, religion och spådomskonst. Studierna medförde resor till både Kina och Europa. Usui var också med i en metafysisk förening, där man utvecklade sina psykiska färdigheter. Usui fick arbete som sekreterare på Social- och Hälsodepartementet och knöt därigenom många kontakter. Han blev sedan en framgångsrik affärsman.

Han var som vuxen van vid att meditera, ofta på kraftplatser på det heliga berget Kurama. Så vid en livskris for han till Buddhisttemplet på Kurama. Det var där under intensiva andliga övningar som Reikin kom till honom. Gåvan ovanifrån ökade hans healingmöjligheter enormt. De följande sju åren ägnade Usui Sensei till att hjälpa och ge healing till de fattiga människorna i Kyoto. 1922 startade han Usui Reiki Ryoho Gakkai (Usuis Reikihealing-förening) och öppnade en klinik i Tokyo. Där undervisade han och gav behandlingar. Han kallade sin metod för Usui Shiki Reiki Ryoho (Usuis Reikihealing-system).

 

Vid den stora jordbävningen i Tokyo 1923 gjorde Usui ett enormt arbete med att ge healing till så många drabbade som möjligt. Efterfrågan på Reiki ökade så han fick skaffa en större klinik, och hans rykte som stor healer spreds över Japan. Resten av sitt liv reste han runt i Japan för att undervisa och praktisera Reiki. Av den japanska regeringen blev Usui Sensei tilldelad ”Kun-San-Tao-belöningen”; för utförande av hedervärt arbete för att hjälpa andra. 1926 gick Usui bort i en stroke. Usui hade då hunnit att lära upp över 2000 elever i Reiki, varav 16 lärare.

Reikin till väst genom Hawayo Takata.
Till Hayashis klinik kom Hawayo Takata, från Hawaii. Hon hade precis varit på sjukhuset och fått diagnoserna astma, tumör, gallsten och blindtarms-inflammation. De ville operera henne, men hon hade fått tips om Hayashis Reikiklinik och ville prova detta först. Takata blev gradvis bättre av behandlingarna och efter fyra månader var hon frisk.

​Hawayo Takata lärde sig sedan Reiki hos dr Hayashi, och fick också hjälp av honom att starta en Reikiklinik på Hawaii, 1938.

 

 

dr Mikao Usui
  • w-tbird
  • w-facebook